Uppdragstyper

Serier kan skapas, produceras, läsas, upplevas, läras ut, firas och uppmärksammas. Här är exempel på olika former som serierna kan finnas i.
KompetensguidenBroschyr1

Ladda ner som pdf

Serieberättelser
Själva kärnan är naturligtvis serier som berättelser. Längden på serier påverkas ofta av i vilken form det publiceras. I tur och ordning kan man säga: strippserien (3–4 rutor), seriesidan (1 sida), serienovellen (2–60 sidor) och serieromanen (60–300 sidor). Berättelsen kan handla om vad som helst och kan delas in i olika genrer. Serien kan sedan publiceras i tidningar, böcker, på nätet osv.

Serieinformation
Serier kan också vara mer utpräglat informativa, till exempel för att visa hur en produkt fungerar. Exempel är IKEAs anvisningar för att montera möbler eller säkerhetsmanualer på flygplan.

Seriereklam
Serier kan användas som reklam för olika produkter och tjänster. Det finns svenska exempel på reklamserier om allt från choklad till statliga myndigheter till biltillverkare.

Föreläsningar
Kunskap om serier kan förmedlas genom föreläsningar av olika slag. Det kan handla om enskilda serietecknare som berättar om sitt skapande, om serievetare som berättar om olika aspekter av konstformen, med mera.

Workshops
Kunskap, praktiska färdigheter och inte minst inspiration kan förmedlas genom kortare eller längre, enstaka eller flertaliga, workshops där en kunnig ledare vägleder en grupp.