Seriekompetenser

Vilka är det som arbetar med tecknade serier? Vad har de för kunskaper och kompetens? Här får du en översikt på några av de vanligaste yrkesrollerna.
KompetensguidenBroschyr1

Ladda ner som pdf

Serietecknare
Den som tecknar själva serien. Han/hon arbetar ibland självständigt och ibland i samarbete med manusförfattare, färgläggare, textare, redaktörer och andra.

Manusförfattare
Manusförfattaren skriver seriens berättelse med historia, dialog och liknande (är oftast också tecknaren).

Färgläggare
Färgläggaren ger färg åt serien efter att den har tecknats.

Textare
Textaren är den som placerar in texten i pratbubblor, textrutor och så vidare.

Redaktör
Redaktören kan vara beställare, bollplank eller handledare, och är mellanhanden mellan verket och publiceringen.

Föreläsare
En föreläsare inom serieområdet kan vara vem som helst som har kunskap om någon del av konstformen och förmåga att presentera detta inför en publik.

Workshopledare
En ledare för en workshop lägger upp och genomför en kreativ session som oftast syftar till att utveckla teoretiska eller praktiska kunskaper. Kan vara att teckna, att sätta ihop publikationer, eller vad som helst.

Kursledare
En ledare som håller i en lite längre utbildning med samma funktion som en workshop.

Seriepedagog
En person som arbetar pedagogiskt med serier, det vill säga undervisar i konstformen oftast vid längre och/eller återkommande perioder.

Curator
En utställningsledare som driver den kreativa processen bakom en utställning med tecknade serier.

Projektledare
En ledare som planerar och genomför ett projekt inom konstformen.

Formgivare
En designer som arbetar med tecknade serier två- eller tredimensionellt, exempelvis med affischer, tidningar och böcker.

Illustratör
En kreatör som illustrerar, inte sällan med uttryck eller tekniker som kan kännas igen från de tecknade serierna.