Serieförmedlingen

SBgron

Seriefrämjandet förmedlar uppdrag mellan seriearbetare och beställare. Vi erbjuder service i form av rådgivning, information, mallar och rekommendationer, och mycket mer. Vi fungerar som länken mellan uppdragstagaren och uppdragsgivaren – allt i syfte att se till att serier i dess många former gläder människor i alla åldrar.