Konstformen tecknade serier

Tecknade serier, kallas ofta bara “serier”, är en konstart som kombinerar text och bild för att förmedla många olika sorters information och berätta många olika typer av historier. Definitionen av serier är “bilder i sekvens”. Seriemediet kan spåras långt tillbaka i världshistorien, men sin moderna form fick den ungefär i slutet av 1800-talet.

Alla känner nog till serier och har läst dem i någon form under sitt liv. Det kan handla om serier i serietidningar, strippserier i dags- och veckotidningar, seriealbum och serieböcker, webbserier eller informationsserier.

Det är inte lika många som känner till allt annat som kan göras med serier. Här beskriver vi olika sätt att arbeta med tecknade serier genom exempel på uppdragstyper. Vi visar också på många av de kompetenser som finns hos alla de som arbetar professionellt med serier.

Läs en definition av serier på Seriewikin.