Seriefrämjandet

Sveriges företrädare för tecknade serier

Seriefrämjandet är Sveriges organisation för konstformen tecknade serier och verkar för att sprida kunskap om och utveckla seriekonsten. Vi ger ut kulturtidskriften Bild & Bubbla och böcker, delar ut seriepriset Urhunden, driver Svenskt Seriearkiv, arrangerar festivaler, utställningar, föreläsningar, debatter och mycket mer. Vårt kansli finns på Seriecenter i Kulturhuset Mazetti i Malmö.

Seriefrämjandet är den självklara kontaktpunkten för alla som arbetar med serier professionellt, vill ha serier som en del av sin verksamhet eller bara vill lära sig mer om konstformen.

Seriefrämjandet
Friisgatan 15 B
214 21 Malmö

www.seriefrämjandet.se

Telefon: 040-661 40 70 må till fre 08:30-17:00
E-post: info@nullserieframjandet.se