Publikationer

Här kan du hämta hem informationsmaterial från Serieförmedlingen.

Serieförmedlingen

En kortfattad presentation av Serieförmedlingen.

KompetensguidenBroschyr1

En översikt på seriekompetenser och uppdragstyper som kan inspirera till nya sätt att uppleva serier.

Skapande skola

Seriefrämjandets information för svenska skolor om pedagogiskt arbete med tecknade serier.

Arvodesrekommentationer

Serieförmedlingens arvodesrekommendationer för yrkesaktiva medlemmar är ett stöd i förhandling om arvoden för olika typer av uppdrag.