Sociala medier

facebook-Instagram-logo

Under 2018 vill Seriefrämjandet använda sociala medier för att visa upp våra yrkesaktiva medlemmar. Planen är att visa upp en medlem i veckan med information och exempel på arbeten.

Vi hoppas att ökad synlighet på Facebook och Instagram kan hjälpa till att visa upp de professionella medlemmarna för omvärlden. Och förhoppningsvis nå ut till nya uppdragsgivare!

Skicka fyra–fem bilder på ert arbete plus ett foto eller en illustration på er själva samt en kort text om er. Vi kommer att börja publicera informationen under våren – så skicka in materialet så snart som möjligt!

Skicka till serieformedlingen@nullserieframjandet.se