Service

Till dig som är medlem och arbetar professionellt med serier erbjuder vi hjälp och stöd. Vi ger dig rådgivning och information om exempelvis arvode. Vi står till tjänst med mallar, guidelines och liknande. Vi ser också till att du syns ute i branschen genom webbplatser, trycksaker, utställningar med mera. Du får dessutom vår tidskrift och har tillgång till fortbildning och medlemsförmåner.