Arvodesrekommendationer

Ladda ner som pdf

Ladda ner som pdf

Arvoden för uppdrag
Serieförmedlingens arvodesrekommendationer för yrkesaktiva medlemmar är ett stöd i förhandling om arvoden för olika typer av uppdrag.

Rekommendationer och råd
Rekommendationerna är exempel och förhåller sig till motsvarigheter från organisationer som företräder andra konstformer. Alla belopp är minimum. Faktiska arvoden kan skilja sig åt beroende på förutsättningar såsom publiceringsform, upplaga, antal publiceringar, avsändare, mottagare, osv.

Till dig som är yrkesaktiv medlem erbjuder vi även rådgivning och information.

Tecknade serier

Seriestripp (3-stripp)
Dagspress 3 000
Tidskrift 4 000
Serietidning 4 000
Söndagsstripp (dubbelstripp/halvsida)
Dagspress 4 000
Tidskrift 5 000
Serietidning 5 000
Seriesida
Dagspress 6 000
Tidskrift 7 000
Serietidning 7 000
Serienovell (pris/sida)
Dagspress 5 000
Tidskrift 6 000
Serietidning 6 000
Seriebok
Royalty 25%
Förskott royalty på halva upplagan

 

Framträdanden (efter Författarförbundet)

Framträdanden
Större 16 400
Mindre, upp till 2 tim 6 000
Mindre, upp till 15 min 2 800
Traktamente, heldag 220
Traktamente, halvdag 110
Logi faktiska kostnader
Resa faktiska kostnader
Konsult, intervju, panel
Ersättning, minimum 1 500
> 1 tim 750 per påbörjad tim
Workshop, heldag 8 000–10 000
Workshop, halvdag  6 000–8 000

 

Utställningar (efter KRO/KIF, MU)

Separat- och grupputställningar
Separat 5 300
Grupp, 2–3 deltagare 3 200 per pers.
Grupp, >3 deltagare 2 200 per pers.
Vandringsutställning
Vandring 1–5 st 4 800 per pers.
Vandring 6–10 st 6 400 per pers.
Vandring 11–15 st       7 900 per pers.
Institutioner (museer/konsthallar)
Större 4 300 per v.
Medel 3 200 per v.
Mindre 2 200 per v.
Små 1 100 per v.
Illustrationer
Illustration, enkel 4 000
Illustration, avancerad 8 000