Branschdag 16 dec 2015

– inspiration och kompetensutveckling

SEFOBildkollage

Seriefrämjandet har en branschdag den 16 december för yrkesaktiva seriearbetare. Under eftermiddagen hålls en inspirerande föreläsning om hur man når ut som kulturskapare. Detta följs av en Open Space-workshop som går djupare in på angelägna frågor. Dagen avslutas med mat och mingel!

• Hur får jag nya uppdrag?
• Hur engagerar vi de unga för att förnya branschen?
• Hur hittar vi nya sätt att nå ut med serier?

Program
Programmet håller på att spikas, och mer information kommer att publiceras här.

Anmälan
Evenemanget är gratis för yrkesaktiva medlemmar. Man kan bli medlem genom att ansöka här.

Anmälan till branschdagen görs till osa[a]serieframjandet.se.